โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เฉย

 

1. เด็กชายพิเชฐ    ภักดีวงษ์                 ประธานกรรมการ

2. เด็กหญิงขวัญกมล   มาใกล้               รองประธานกรรมการ

3. เด็กหญิงดวงกมล     มูลแดง             กรรมการ

4. เด็กหญิงอรอนงค์   กะหวาย              กรรมการ

5. เด็กหญิงสุวนันท์    จันคง                  กรรมการ

6. เด็กหญิงธันย์ชนก   มหาชัย               กรรมการ

7. เด็กหญิงฑาริกา      จันแจ้                 กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแม่เฉย

นางสิริกุล รักสัจจา
นายเสน่ห์ ท้าวอาศา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริรัตน์ ปันต๊ะ โทรศัพท์: 0848896599 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]