โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

 

     ประธานนักเรียน : เด็กหญิงนภัสกร  ริมพิสอน

     รองประธานนักเรียน : เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีผดุง

     เลขานุการ : เด็กชายศราวุฒิ  ริมพิสอน

     เหรัญญิก : เด็กหญิงลัลนา  คำฟู

 

คณะกรรมการ

     1. เด็กหญิงภัคธร  สถานเดิม

     2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสริมศรี

     3. เด็กหญิงศิรภัสสร  รู้เร็ว

     4. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สักวัน

     5. เด็กหญิงณธิพรดา  อุ่นใจ

     6. เด็กหญิงวารินทร์  เม็ดเพ็ชร์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-30 07:49:46 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

นายทนง ตายัน
นายสง่า ฟองย้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: chiangkhan292@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]