โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

 

     ประธานนักเรียน : เด็กชายชนาภัทร   จิระกา

     รองประธานนักเรียน : เด็กหญิงเอมิกา   ยารังษี

     เลขานุการ : เด็กชานเจษฎา   จุฬะเพชร

**********

     ประธานสีเขียว : เด็กชายชนาภัทร   จิระกา

     รองประธานสีเขียว : เด็กหญิงอรธิชา   ม่อนมะขัน

     เลขานุการ : เด็กชายประทีป   ชัยน่าน

**********

     ประธานสีส้ม : เด็กหญิงเอมิกา   ยารังษี

     รองประธานสีส้ม : เด็กชายณัฐวุฒิ   อุ่นเรือน

     เลขานุการ : เด็กชายวรวิทย์   ยะฝั้น

**********

     ประธานสีน้ำเงิน : เด็กชายภูมิพัฒน์   อิ่นแก้ว

     รองประธานสีน้ำเงิน : เด็กหญิงสุชานันท์   เกตุสมพงษ์

     เลขานุการ : เด็กชายเมธาสิทธิ์   ยะฝั้น

**********

     ประธานสีเหลือง : เด็กหญิงดวงเดือน   ใจวงค์

     รองประธานสีเหลือง : เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทะกัน

     เลขานุการ : เด็กชายศิวรัตน์   รู้เร็ว

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-31 09:47:32 น.

นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

นางณัฏฐิกา พิชัยยา
นายทนง ตายันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]