โรงเรียนบ้านหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง

 

1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นอบนบ   ประธาน

2. เด็กชายรัชพล  กงฝ้าย             รองปรธาน

3. เด็กชายพงศกร  สุทธะ             กรรมการ

4. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเจือ        กรรมการ

5. เด็กหญิงปพิชญา  แปงใจดี    กรรมการ

6. เด็กหญิงวิภาวี  สิทธิยศ           กรรมการ

7. เด็กหญิงธีรณัชา  สุทธะ            กรรมการ

8. เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ชัยธานี  กรรมการ

9. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยเรือง       เหรัญญิก

10. เด็กหญิงชณิสตา  ชัยธานี     เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:55:45 น.

นายพงพุธ หมุดปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง

นางแสงจันทร์ แสงเพชร
นางอรุณี ใจเผือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,600
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3690 อีเมล์: banloungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงพุธ หมุดปิน โทรศัพท์: 0910501001 อีเมล์: pongput2505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]