โรงเรียนบ้านหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง

 

1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นอบนบ   ประธาน

2. เด็กชายรัชพล  กงฝ้าย             รองปรธาน

3. เด็กชายพงศกร  สุทธะ             กรรมการ

4. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเจือ        กรรมการ

5. เด็กหญิงปพิชญา  แปงใจดี    กรรมการ

6. เด็กหญิงวิภาวี  สิทธิยศ           กรรมการ

7. เด็กหญิงธีรณัชา  สุทธะ            กรรมการ

8. เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ชัยธานี  กรรมการ

9. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยเรือง       เหรัญญิก

10. เด็กหญิงชณิสตา  ชัยธานี     เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-04 20:32:57 น.

นายพงพุธ หมุดปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง

นางอรุณี ใจเผือ
นางแสงจันทร์ แสงเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3690 อีเมล์: banloungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตินันท์ สนิทดี โทรศัพท์: 0614235364 อีเมล์: nannanthiti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]