• คลังข้อสอบ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชัันประถมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            

    

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

 

                      คณะกรรมการนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงปฑิตตา    อินเอี่ยม

ประธานนักเรียน

 

2

เด็กหญิงชัญญาภัทร   มัควิน

รองประธานนักเรียน

 

3

เด็กหญิงโสภิตา   พุ่มพวง

รองประธานนักเรียน

 

4

เด็กหญิงปาลิตา   วงศ์มหาเจริญ

เหรัญญิก

 

5

เด็กชายชนะชล  คักกัณหา

คณะกรรมการ

 

6

เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีรักษา

คณะกรรมการ

 

7

เด็กหญิงมนัญชญา   มีกอง

คณะกรรมการ

 

8

เด็กหญิงปวันรัตน์   สร้อยสูงเนิน

คณะกรรมการ

 

9

เด็กหญิงกมลรัตน์   จันทร์หยวก

คณะกรรมการ

 

10

เด็กชายศิรสิทธิ์   คำงาม

คณะกรรมการ

 

11

เด็กชายสุกฤษฎิ์   ศรีทับทิม

คณะกรรมการ

 

12

เด็กชายวรเชษฐ์   ศรีวิชัย

คณะกรรมการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:17:57 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเวียงหวาย

นางรุ่งนภา ชุ่มเชื้อ
นางมณฑีรัตน์ วุฒิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,677
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]