โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

 

1.นายวรวุฒิ              นำก้าวหน้า                 ประธานนักเรียน

2. นายสุรชาติ          สง่าเพียรสิริ                  รองประธานนักเรียน

3. นายรัฐศาสตร์       หยกภิรมย์รัศมี             กรรมการ

4. นายมงค               สุขเกษมสาคร             กรรมการ

5. นางสาวสมศรี       ศรีวาณิชพรกุล            กรรมการ

6. นางสาวศรีนวล     ถาวรเจริญพินิจ           กรรมการ

7. นางสาวกัลยา       สกุลไพร                     กรรมการ

8. นางสาวกัลยาณี    ไผ่อำไพทอง             กรรมการ

9.นางสาวอำนวยพร  ชีวอรุณรุ่ง                  กรรมการ

10. นางสาวลัดดา     คงสำเริง                   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:59:02 น.

นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังวาลย์วิทยา

นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคล
นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,314
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]