โรงเรียนบ้านท่าบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบัว

 

1. 

 1. เด็กหญิงอลิษา  ปัญญามี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        ประธานนักเรียน
 2. เด็กชายจินดา  แสนท้าว                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        รองประธานนักเรียน
 3. เด็กหญิงชลธิชา สายสุจริต              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        กรรมการ
 4. เด็กหญิงอชิตะ จันทร์เหลือง            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        กรรมการ
 5. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูยาธร                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        กรรมการ
 6. เด็กชายธนพร  แตงอ่อน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        กรรมการ
 7. เด็กชายชัดชัย  แตงจีน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        กรรมการ
 8. เด็กหญิงสุภัทราวดี  คงเสมา            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        กรรมการ
 9. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงตรง                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        กรรมการ
 10. เด็กชายสราวุฒิ  บุญปาน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        กรรมการ
 11. เด็กหญิงสมิตา  นุชสนธิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        กรรมการ
 12. เด็กชายธีรเดช  เอี่ยมมี                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        กรรมการ
 13. เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นต่วน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        กรรมการ
 14. เด็กชายภูวดล  กำมะหยี่                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        กรรมการ/เหรัญญิก
 15. เด็กหญิงอโรชา  แจ้งไล้                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        กรรมการ/เลขา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าบัว

นางจิดาภา เฉยคงสินธ์
นางสาวโชติรส จิโนรสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0805118028 อีเมล์: Tabouw.sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโชติรส จิโนรส โทรศัพท์: 0830788886 อีเมล์: chotirosjinoros@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]