โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดวังกระชัน

 

1. เด็กชายไตรภพ  จิตตพลัง          ประธานกรรมการนักเรียน

2. เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วเสนา          รองประธานกรรมการนักเรียน

3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัธราช         กรรมการ

4. เด็กชายธีรพล  จำปาน้อย            กรรมการ

5. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สมัคการ           กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังกระชัน

นางสาวรุ้งเดือน รุ่งรัตน์
นายสมชาย พูลฉันทกรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,996
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]