ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านวังอ้อ

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

1.ด็กหญิงศิรินทรา  สวงนศักดิ์               ประธานนักเรียน

2.เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์แสง                    รองประธานนักเรียน

3.เด็กหญิงฐิติกมล    ทันสมัย                  เลขานุการ

4. เด็กหญิงคีรีมาศ  สินเพ็ง                      คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

5. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วจันทร์                     คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา (หัวหน้าชั้นเรียน)

6. เด็กชายกิติภูมิ  ฤทธิ์บุญ                          คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

7. เด็กหยิงออมสิน  ดวงแก้ว                         คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

8. เด็กหญิงธิวาพร  เปนจา                            คณะกรรมการฝ่ายบริการ

9.เด็กหญิงอรทัย  ทองเนื้ออ่อน                      คณะกรรมการ

10.เด็กชายยศพนธ์  สุกใส                 คณะกรรมการ         

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-02-17 05:42:36 น.

นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้อ

นางสาวจีระนันท์ นันทะสาร
นางทองเหรียญ กลิ่นแย้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,252
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำค้าง เคียงข้าง โทรศัพท์: 0910288789 อีเมล์: namkangkiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]