ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านวังอ้อ

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

1.ด็กหญิงศิรินทรา  สวงนศักดิ์              ประธานนักเรียน

2.เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์แสง               รองประธานนักเรียน

3.เด็กหญิงฐิติกมล    ทันสมัย                เลขานุการ

4. เด็กหญิงคีรีมาศ  สินเพ็ง               หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

5.เด็กหญิงปรีณัชชา    ทองศรี               หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

6.เด็กหญิงกรรณิการ์    แก้วชาวนา          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

7.เด็กชายกิตติศักดิ์    นะราชา                หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

8.เด็กชายชนาภัทร     คำแหง                หัวหน้าฝ่ายปกครอง

9.เด็กชายเกียรติศักดิ์     ทองอุบล           หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

10.เด็กหญิงเบญญารัตน์    มาแก้ว           หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

11.เด็กหญิงวิไลพร    อินทร์ถา               หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

12.เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปทุมานนท์            หัวหน้าฝ่ายอนามัย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-21 18:14:00 น.

นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้อ

นายพนม เดชะ
นางสาววลัยลักษณ์ บัวเก๊า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,733
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: 056698123 อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำค้าง เคียงข้าง โทรศัพท์: 0910288789 อีเมล์: namkangkiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]