โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพฤฒสภา แย้มพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง

นางอนงค์ พรหมรักษา
นายเสกสม วรรณา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โทรศัพท์: 056-568077 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Amon Suwannarach โทรศัพท์: 0569323672 อีเมล์: amon_lah@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ