โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

 

รายชื่อกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ปีการศึกษา  2559

1. ด.ญ.  วรรณรดา  เครือศิลป์         ประธานสภา

2. ด.ญ.  ศศิธร  สิงห์ทองลา            รองประธาน

3. ด.ญ.  อภินันทธ์  พรหมหลางศรี  กรรมการ

4.  ด.ช.  จีรศักดิ์  สีพรหม               กรรมการ

5.  ด.ช.  อภิรักษ์  ป้อมยุคล             กรรมการ

6.  ด.ญ.  นลินนิภา  ศรีเลย             กรรมการ

7.  ด.ญ.  นิชารี   ศรเชน                 กรรมการ

8.  ด.ช.  ธีรเดช  สูนปั้ง                  กรรมการ

9.  ด.ญ.  อารีญาพร  อุ่นเรือน         กรรมการ

10. ด.ญ. ชมพูนุช  คำสิน               กรรมการ

11. ด.ญ.  วชิราวรรณ  ทองสด        กรรมการ

12. ด.ช.  วัชรพงศ์  เนตรจินดา      กรรมการ

13. ด.ญ.  จิรนันท์  ไชยศิริ             กรรมการ

14. ด.ช.  สุทธิพงษ์  วังคีรี              กรรมการ

15. ด.ช.  นัฐพงษ์  จันทร์เขียน       กรรมการ

16. ด.ญ. ขนิษฐา  ประดิษฐ์สุข       กรรมการ

17. ด.ญ.  สุพิฌา  โฉมช่วย              กรรมการ

18. ด.ช.  นพนันท์  แก้วกรม            กรรมการ

19. ด.ญ.  พิชญา  พรมท้าว             กรรมการ

20. ด.ญ. พิมพ์ผกา  คำทอง            กรรมการ

21. ด.ญ.  พรนารายณ์  อยู่เกตุ        กรรมการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-31 14:40:17 น.

นายพฤฒสภา แย้มพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง

นางสุทิศา จารุเดชา
นายสวาท สังข์เทศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,686
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทรศัพท์: 056-568077 อีเมล์: krusomrakyawi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร สุวรรณราช โทรศัพท์: 0994942549 อีเมล์: amon_lah@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]