โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย

           ประธานสภานักเรียน         เด็กหญิงรัฐชา  นาคสินธิ์

           รองประธานนักเรียน          เด็กหญิงศิรดา  ส่งเจริญทรัพย์

1. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

        1.1  เด็กชายอภิวัฒน์   สุทินเผือก

  1. 2 เด็กชายธนวัฒน์   ศรหิรัญ

 

2. คณะกรรมการสภานักเรียนกิจการนักเรียน

          2.1 เด็กหญิงรัฐชา  นาคสินธิ์

          2.2 เด็กหญิงศิรดา  ส่งเจริญทรัพย์

3. คณะกรรมการสภานักเรียนอาคารและสถานที่

           3.1 เด็กชายต้นไม้

           3.2 เด็กชายก๊อบ

4. คณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมพิเศษ

            4.1 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงอรุณ

            4.2 เด็กชายพรเทพ  เทหะ

5. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

            5.1 เด็กหญิงอุมาพร  โสภา

            5.2 เด็กหญิงรชิตวีนตรา  กุลยอด

6. คณะกรรมการสภานักเรียนเหรัญญิก

            6.1 เด็กชายภัทรพงศ์  เสเกกุล

7. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

             7.1 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วศรี

8. คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิคม

             8.1 เด็กชายชาย

    

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 12:57:02 น.

นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

นางยิ่งพิศ เฟื่องฟู
นางศริณยา จันทร์เพ็ญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,259
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-3301 อีเมล์: waddontako_school@ratch
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา นาคทับ โทรศัพท์: 0817050252 อีเมล์: s124@ratchaburi1.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]