โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย

           ประธานสภานักเรียน         เด็กชายธีรพงศ์  วรัตนสกุล

           รองประธานนักเรียน          เด็กชายมงคล  ส่งเจริญทรัพย์

1. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

          เด็กชายธีรพงศ์  วรัตนสกุล

2. คณะกรรมการสภานักเรียนกิจการนักเรียน

           เด็กชายมงคล  ส่งเจริญทรัพย์

3. คณะกรรมการสภานักเรียนอาคารและสถานที่

           เด็กชายณัฐพล   ประนามวงค์

4. คณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมพิเศษ

            เด็กชายอภิสิทธิ์     แสงอรุณ

5. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

           เด็กหญิงนฎกร   จิตติเลิศศักดา

6. คณะกรรมการสภานักเรียนเหรัญญิก

           เด็กชายภัทรพงศ์  เสเกกุล

7. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

             เด็กหญิงกมลชนก     ทิมพิทักษ์

8. คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิคม

            เด็กหญิงจุฑามาศ   น้อมละวี

            เด็กหญิงชนาพา      แสงอรุณ

 

 

    

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 15:46:14 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

นางวรรณา นาคทับ
นางยิ่งพิศ เฟื่องฟูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,688
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-3301 อีเมล์: waddontako_school@ratch
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา นาคทับ โทรศัพท์: 0817050252 อีเมล์: s124@ratchaburi1.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]