โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

 

 

                                                                                             คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ปีการศึกษา2556  

ที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

เด็กชายพิพัฒน์       ศรัทธาผล

ประธานนักเรียน

2

เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองเฉลิม

รองประธานนักเรียน

3

เด็กหญิงเมธาวี       บุญเจริญ

กรรมการ

4

เด็กหญิงสุธิตา        สุขเกษม

กรรมการ

5

เด็กชายอาทิตย์         สุนทร

กรรมการ

6

เด็กชายธานินทร์      กำเนิดเพ็ชร

กรรมการ

 

 

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-17 13:32:28 น.

นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

นางปกิตตา เหมือนหนู
นางพรปวีณ์ งามยิ่งยวด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,215
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ชนัดดา ทองประเสริฐ โทรศัพท์: 0962959989 อีเมล์: rongmam45@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]