โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

 

1. ด.ช.รัชสิงห์  สมัยเจริญ   ประธานนักเรียน

2. ด.ญ.สุธิดา    พาระมี        รองประธานนักเรียน

3. ด.ช.ฐิติพงศ์  แซ่ตง        กรรมการ

4. ด.ช.กิตติกร  ศรีจันทร์    กรรมการ

5. ด.ช.อธิวัฒน์  ธนาเอกวงศ์เจริญ  กรรมการ

6. ด.ช.นฤเบศ สุมารินทร์    กรรมการ

7. ด.ช.อภิสิทธิ์  ศิวิลัย    กรรมการ

8. ด.ช.พิชชากร  บุญกล้า    กรรมการ

9. ด.ช.ยศพล  ระสิตานนท์    กรรมการ

10. ด.ญ.สวรินทร์  ขาวสะอาด    กรรมการ

11. ด.ญ.ขนิษฐา  ทองนุ่ม    กรรมการ

12. ด.ญ.ปิยธิดา  อาจละสุทธิ์   กรรมการ

13. ด.ช.สุรสิทธิ์  ศิวิลัย    กรรมการ

14. ด.ช.วิชญ์พล  คุณแดงดี    กรรมการ

15.ด.ญ.วิยะดา  สังข์มีน้อย    กรรมการ

16. ด.ญ.จิดาภา  แปลกเมือง    กรรมการ

17. ด.ญ.ภัคจิรา  อุ่นภัค    กรรมการ

18. ด.ญ.กิติภา  อำพร    กรรมการ

19. ด.ญ.กาญจนา  เดือนขึ้น    กรรมการ

20. ด.ญ.จินตา  กาญจนวาส    กรรมการ

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 11:55:10 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
นางวาสนา โรจน์จินตกานต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,081
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-320661 อีเมล์: mg763886@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา เจริญภักดี โทรศัพท์: 0870541779 อีเมล์: krunong04@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]