โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

 

ประธานนักเรียน

ด.ช.อภิวัชร์   เจริญดี

รองประธานนักเรียน

ด.ญ.ปัณฑีรย์  ส่องสว่าง

ด.ญ.อุทุมพร  สมกุล

ด.ญ.อวิกา  อินทบุตร

ด.ช.ชนาธิบ  วันเพ็ญ

กรรมการ

ด.ญ.กฤษณา  ขำนอง

ด.ช.อัศวิน  แย้มศิริ

ด.ญ.ธัญวรัตน์  อิ่มศรี

ด.ญ.ขลิตา  สมกุล

ด.ญ.สุวัชฌา  ยิ้มเลี้ยง

ด.ช.วรพักตร์   ส่องสว่าง

ฝ่ายบริการ

ด.ญ.พิมพ์นิภา  พลจันทร์

ด.ญ.ดวงดาว

ด.ช.วัชระ  กลิ่นคง

ประชาสัมพันธ์

ด.ช.ชนาธิบ  วันเพ็ญ

ด.ช.อภิวัชร์   เจริญดี

กรรมการ/เลขานุการ

ด.ญ.ปัณฑีรย์  ส่องสว่าง

ด.ญ.อุทุมพร  สมกุล

ด.ญ.อวิกา  อินทบุตร

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 14:51:43 น.

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางธัญชนก ต้นตระกูลทอง
นางสุพรรณี สดใส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: kangluang1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 0892130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]