โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก

 

1.  เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ลิ่วเวหา                  ประธานนักเรียน

2.  เด็กชายธนา        ทิสมบูรณ์                    รองประธานนักเรียน

3.  เด็กหญิงชยาภรณ์   สุพรรณชาติ             กรรมการนักเรียน

4.  เด็กชายเทพมงคล   อู่ขลิบ                     กรรมการนักเรียน

5.  เด็กชายชัชวาล    ทองผาประวิตร          กรรมการนักเรียน

6.  เด็กชายเจตนรินทร์   มีปิ่น                      กรรมการนักเรียน

7.  เด็กหญิงไพรริน   ใจทัน                          กรรมการนักเรียน

8.  เด็กหญิงปิ่น   ทองผาประวิตร                 กรรมการนักเรียน

9.  เด็กหญิงพิยดา   ทองแพง                       กรรมการนักเรียน

10.  เด็กชายปริญญา   นาคทรัพย์               กรรมการนักเรียน

11.  เด็กหญิงอรวรรณ   ยอดกาวี                 กรรมการนักเรียน

12.  เด็กชายวรเทพ    วงษ์สา                     กรรมการนักเรียน

13.  เด็กหญิงนัฐกมล   โสวรรณี                  กรรมการนักเรียนและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่ห้วยลึก

นางจิรวรรณ พรมมา
นางสายฝน สุวรรณทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,946
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-300680 อีเมล์: watmai2007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรวรรณ พรมมา โทรศัพท์: 0830082176 อีเมล์: ji_rawan21@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]