โรงเรียนวัดกกตาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดกกตาล

 

คณะกรรมการนักเรียน

1. ด.ญ.ชลธิชา  พุฒโต  ประธาน

2.ด.ญ.ชนิตพล  กุลภักดี  รองประธาน

3.ด.ช.เพชรแท้  คุ้มกลิ่นวงษ์  กรรมการ

4.ด.ญ.สุรีพร  อินต๊ะ  กรรมการ
5.ด.ญ.ณัฐธิดา  ไกรสวัสดิ์  กรรมการ

6.ด.ญ.ยศพร  เฮียงหล้า  กรรมการ

7.ด.ญ.กิตติยา  ฤกษ์วิรี  กรรมการ

8.ด.ช.สุทธิภัทร  ฤทธิ์บันลือ กรรมการ

9. ด.ญ.อรชา  โชคนิรันดรสุข  กรรมการ/เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอุบล กิ่งนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกกตาล

นางสาวพิมล พินิจ
นายถนอม ช่วยคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,494
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกกตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-338810 อีเมล์: komtawan2499@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุบล กิ่งนอก โทรศัพท์: 034338810 อีเมล์: watkoktanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]