โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านลานแหลม

 

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

 1. เด็กหญิงดาวเรือง          พูลแสวง                     ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
 2. เด็กหญิงกานต์ธฺิดา        ศรนุวัตร                        รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
 3. เด็กชายภรัณยู             สัมตาก                       รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
 4. เด็กชายพงศกร             หมื่นสายญาติ                 กรรมการ
 5. เด็กชายสรวิศ                เหล่าศรี                         กรรมการ
 6. เด็กชายรัฐภาคย์            คำพึ่งพร                       กรรมการ
 7. เด็กหญิงรุ่งนภา            เล้งคำ                            กรรมการ
 8. เด็กหญิงหมวย             ลุงติ๊                               กรรมการ
 9. เด็กหญิงธนิตา              ศูนย์สิ้นภัย                     กรรมการ
 10. เด็กชายธนพล              บุญญาพิชิตเดโช           กรรมการ
 11.  เด็กหญิงจันทร์ติยา      แก้วนาวงศ์                    กรรมการ
 12. เด็กหญิงปานวาด         สืบสุนทร                       กรรมการและเลขานุกา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 16:45:58 น.

นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลานแหลม

นางนิชาภา สอนทรัพย์
นางสาวรติกร พุฒิประภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,838
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ โทรศัพท์: 0871254165 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]