โรงเรียนวัดบางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

1.เด็กหญิงปริญากรณ์   ตุ้มนิลกาล              ประธานสภานักเรียน

2.เด็กหญิงวิยดา  น้อยพันธุ์                          รองประธานสภานักเรียน

3.เด็กชายคิมหันต์  รื่นนุสาร                          รองประธานสภานักเรียน

4.เด็กหญิงชัชมาภรณ์  เรียมไธสง                 กรรมการสภานักเรียน

5.เด็กชายมาวิน  ยืนสุข                                 กรรมการสภานักเรียน

6.เด็กชายนพมาศ  พิทักษ์วงศ์                       กรรมการสภานักเรียน

7.เด็กหญิงจิดาภา  บุญมีฤทธิ์                         กรรมการสภานักเรียน

8.เด็กหญิงปนัสยา  เส็งหลวง                          กรรมการสภานักเรียน

9.เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีประมงค์                       กรรมการสภานักเรียน

10.เด็กหญิงพัชรินทร์  แปงใจ                         กรรมการสภานักเรียน

11.เด็กหญิงภูวพร  จิระวโรภาส                        กรรมการสภานักเรียน

12.เด็กหญิงเหมือนฝัน  วรัทจตุพัฒน์               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 08:50:23 น.

นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง
นางสิริภา เกิดลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง

นางสาวนลินรัตน์ โรจน์ขจรศิริ
นางอำไพพร วัยนิพิฐพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ โทรศัพท์: 034399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]