โรงเรียนวัดบางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

1.เด็กหญิงปริญากรณ์   ตุ้มนิลกาล              ประธานสภานักเรียน

2.เด็กหญิงวิยดา  น้อยพันธุ์                          รองประธานสภานักเรียน

3.เด็กชายคิมหันต์  รื่นนุสาร                          รองประธานสภานักเรียน

4.เด็กหญิงชัชมาภรณ์  เรียมไธสง                 กรรมการสภานักเรียน

5.เด็กชายมาวิน  ยืนสุข                                 กรรมการสภานักเรียน

6.เด็กชายนพมาศ  พิทักษ์วงศ์                       กรรมการสภานักเรียน

7.เด็กหญิงจิดาภา  บุญมีฤทธิ์                         กรรมการสภานักเรียน

8.เด็กหญิงปนัสยา  เส็งหลวง                          กรรมการสภานักเรียน

9.เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีประมงค์                       กรรมการสภานักเรียน

10.เด็กหญิงพัชรินทร์  แปงใจ                         กรรมการสภานักเรียน

11.เด็กหญิงภูวพร  จิระวโรภาส                        กรรมการสภานักเรียน

12.เด็กหญิงเหมือนฝัน  วรัทจตุพัฒน์               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง

นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ
นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,649
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำลี จวงจันทร์ โทรศัพท์: 0612416636 อีเมล์: watbanglungschool@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]