โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

 

1. ด.ช.วัชระ   แว่นแก้ว                                    ประธานนักเรียน                                         8. ด.ญ.ศศิกานต์    ภูศรีนาค                             กรรมการ

2. ด.ญ.สุทธาสินี   นรนิ่ม                                  รองประธาน                                               9. ด.ญ.วรินทร์ภรณ์    เทียนทับทิม                  กรรมการ

3. ด.ช.ปัญญวัตร      คุ้มคลองโยง                    รองประธาน                                             10. ด.ญ.พิมพ์สุภา   แสดงคุณ                            กรรมการ

4. ด.ช.ชัย   วาสนา                                           กรรมการ                                                  11. ด.ญ.พรณิชา   บุญฤทธิ์                              กรรมการ

5. ด.ช.พุฒิพงศ์   เลพิชานนท์                            กรรมการ                                                  12. ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ไชยฤทธิ์                         กรรมการ

6. ด.ช.พายุพัทธ์   ศรีแสงทรัพย์                        กรรมการ                                                   13. ด.ญ.สุชานาฏ   แสดงคุณ                         กรรมการ/เลขานุการ

7. ด.ญ.หญิงถาวร   หงศ์ทองมอญ                   กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-28 11:39:41 น.

นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม

นางนงลักษณ์ ศรีชูเปี่ยม
นางสาวเพียงดาว ศรีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,928
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]