โรงเรียนบ้านบางม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วง

 

ประธานนักเรียน                             เด็กชายอภิรักษ์   จิ๋วบำรุง               

รองประธานนักเรียนชาย               เด็กชายปรัชญาวุธ   เผ่าทองไทย      

รองประธานนักเรียนหญิง              เด็กหญิงกมลชนก   พุ่มเจริญ

ฝ่ายเลขานุการ                              เด็กหญิงณัฐหทัย   อุฒมนตรี

ฝ่ายวิชาการ                                  เด็กชายคำลู   แสนดี

ฝ่ายกิจกกรม                                 เด็กหญิงศิริลักษณ์   จั่นบางยาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์                        เด็กหญิงธัญจิรา   วรรณโพธิ์พร

ฝ่ายปกครอง                                 เด็กชายสุคำ   ทองเงิน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม                             เด็กชายธรวรรธน์   คะสา

ฝ่ายปฎิคม                                     เด็กชายเพทาย   วิตมุต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวดารินนา ปานเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางม่วง

นางสาวพรเพ็ญ เดชรุ่ง
นางเนตรนภา ถาวรสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324400 อีเมล์: banbangmuang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทิพา เพ่งดี โทรศัพท์: 0824968076 อีเมล์: chantipa-som@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]