โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา  2560    โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

1 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วเขียว ประธานสภานักเรียน
2 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีชัย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
3 เด็กหญิงบุญธริกา  พูลพิพัฒน์ รองประธานฝ่ายระเบียบวินัย
4 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วเขียว รองประธานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด
5 เด็กหญิงอัญธริกา  วงษ์อินทร์ รองประธานฝ่ายโภชนาการ
6 เด็กหญิงวรรณวิษา  โชติบุตร รองประธานฝ่ายอนามัย
7 เด็กหญิง  สัณห์สิรี  เนียมใหม่ เหรัญญิก
8 เด็กหญิงณัฐกมล  โตทองสุข เลขานุการ
    (กรรมการ)

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-31 13:22:39 น.

นางสุภรดา ผ่องฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพรานพุก

นางสุนันทา นิลเลิศ
นางสรัณกันธิชา ทองเปาด์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,634
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3257-5168 อีเมล์: Bannongpranpuk2017@gmail
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาพรรณ ยองประยูร โทรศัพท์: 0819446861 อีเมล์: oatchariyaphan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]