โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม

 

1.ด.ญ.ภัทรวดี  พรหมมา               ประธานนักเรียน

2.ด.ญ.สริตา  พระสงฆ์                  รองประธานนักเรียนฝ่ายพัฒนา

3.ด.ญ.ธนันญา  พรหมมา              รองประธานนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.ด.ช.ชานนท์  พิริภาศ                 รองประธานนักเรียนฝ่ายปฏิคม

5.ด.ช.ณัฐวุธ  แซ่ลิ่ม                    รองประธานนักเรียนฝ่ายควบคุมความประพฤติ

6.ด.ญ.ผกาสินี  ศรีธามาส             รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ

7.ด.ญ.นภสร  สังข์ทอง                เลขานุการ

8.ด.ญ.อนัญลักษณ์  ดำพละวัน     ผู้ช่วยเลขานุการ

9.ด.ญ.ชุติมา  ใจห้าว                   ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ

10.ด.ช.ญาณพัฒน์  ปลักปลา       ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนา

11.ด.ช.เถลิงศักดิ์  เรืองฉิม           ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

12.ด.ช.จิรพนธ์  พัดวี                   ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมความประพฤติ

13.ด.ญ.ฟาติมา  แก้วสังข์            ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

14.ด.ช.พรหมมินทร์  บุรินสุวรรณ์  กรรมการ

15.ด.ช.ภานุพงศ์  แก้วแป้น          กรรมการ

16.ด.ญ.นราวดี  เลื่อนกะฐิน         กรรมการ

17.ด.ช.ธีระวัฒน์  ปานสีเมฆ        กรรมการ

18.ด.ช.ภานุมาศ  พัดวี                กรรมการ

19.นางชวัลลักษณ์  ชุมทอง        ครูที่ปรึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:57 น.

ไม่พบข้อมูล
นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นางโสภิษฐ์ สวัสดิ์ชัย
นางวาสนา มาเอียดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวรัตน์ ตรึกตรอง โทรศัพท์: 088-789-1082 อีเมล์: Yaowarat8004@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]