โรงเรียนเกาะสมุย


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นายสมชาย ลักษณะแพ่ง
นายธีรพล ใจกว้าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะสมุย โทรศัพท์: 077-423251,423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ