โรงเรียนเกาะสมุย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-14 11:57:08 น.

นายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นางสาวนิภาพร บินสัน
นางสาวเยาวรัตน์ ประสานเชื้อ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนเกาะสมุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077-423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ