• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุ

 

 

ด.ช.ศุภกิจ  แสนสุริวงศ์

ประธาน

ด.ช.เจษฎา  เพิ่งแสน

กรรมการ

ด.ญ.จิรรัตน์  หนูพันธ์

กรรมการ

ด.ญ.จินตกัญญา  ศักดิ์สาลากุล

กรรมการ

ด.ญ.อารยา  เผือกผุด

กรรมการ

ด.ญ.กล้าณรงค์  เขียวสะอาด

กรรมการ

ด.ช.ธนาธิป  พลลี

กรรมการ

ด.ญ.จันทิมาธรณ์  ทองเจียม

เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-11 22:03:09 น.

นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางปรุ

นางผกามาศ โอภาศ
นางสาวป.ศุกรกานต์ สว่างคีรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,373
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]