คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

 

นายวรฤทธิ์ ศรีขวัญ ประธานนักเรียน

นางสาวแก้วมณี ไพบูลย์ รองประธานนักเรียน

นางสาวพิรุฬห์พร พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวแพรพลอย เฉลิมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวซอฟีย๊ะ จอมทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปวริศ โมคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโสต

นายอนิรุต ส้มเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

นางสาวธัญวรัตน์ ศรีทองสงค์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-20 08:24:54 น.

นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางอรวรรณ สะตะพันธ์
นางจินตนา สุวรรณสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,336
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]