เอกสารกลุ่มบริหารงาน
Fanpage Facebook
รูปกิจกรรม
งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

 

นายวรฤทธิ์ ศรีขวัญ ประธานนักเรียน

นางสาวแก้วมณี ไพบูลย์ รองประธานนักเรียน

นางสาวพิรุฬห์พร พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวแพรพลอย เฉลิมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวซอฟีย๊ะ จอมทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปวริศ โมคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโสต

นายอนิรุต ส้มเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

นางสาวธัญวรัตน์ ศรีทองสงค์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-20 08:24:54 น.

นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางสาวปริณาห์ แก้วฉิมพลี
นางบังอร เพ็งรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,443
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]