เอกสารกลุ่มบริหารงาน
Fanpage Facebook
งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

 

นางสาวจอมขวัญ ศรีสุวรรณ์            ประธานกรรมการ

นายวรฆามินทร์ สมสวย                  รองประธารกรรมการ

นางสาววิลาวัลย์ แก้วมณี                กรรมการ

นายอนุพงษ์ หรับจันทร์                   กรรมการ

นายกุลธร วงศ์ธุวานนท์                   กรรมการ

นายพิชัยภูษิต ใจมั่น                       กรรมการ

นางสาวเขมจิรา แสงมณี                 กรรมการ

นางสาวชนม์นิภา ฆังคมณี               กรรมการ

นางสาววิมลณัฐ สีละขันธ์                กรรมการ

นางสาวรุ่งนภา เทียมจัด                  กรรมการ

นายธนวิชญ์ ชูแก้ว                          กรรมการ

นายธัญเทพ ช่วยเมือง                     กรรมการ

นายเศรษฐพงษ์ วิเวกวิน                  กรรมการ

นายอภิวัฒน์ เพชรกาศ                    กรรมการ

นายศุภณัช ขลุกเอียด                     กรรมการ

นางสาวอรวรรณ แก้วชูเชิด              กรรมการ

นางสาวมลทิพย์ เพ็ชรสวัสดิ์            กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-12 09:33:23 น.

นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางจรัสศรี จันทรทอง
นางนิตยา ผลดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,205
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัชชัย จันทร์เมือง โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]