คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

 

นายวรฤทธิ์ ศรีขวัญ ประธานนักเรียน

นางสาวแก้วมณี ไพบูลย์ รองประธานนักเรียน

นางสาวพิรุฬห์พร พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวแพรพลอย เฉลิมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวซอฟีย๊ะ จอมทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปวริศ โมคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโสต

นายอนิรุต ส้มเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย

นางสาวธัญวรัตน์ ศรีทองสงค์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-06 14:38:35 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นายนิกร ผลชนะ
นางยุพา รอดอยู่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7430 0297 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางกฤษณา ไชยธาดา โทรศัพท์: 0937879779 อีเมล์: nui.nui63@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]