โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม

๑. ด.ช.ภูรินทร์         บัตจัตุรัส                   ประธานสภานักเรียน

๒. ด.ช.กฤษฎา        ปรังพันธ์                    รองประธาน

๓. ด.ช.สวพล          จิตพันธ์                      รองประธาน

๔. ด.ญ.อินทรานี     ทองรอด                     ฝ่ายวิชาการ

๕.ด.ญ.พิมพ์ชนก    โพธิ์สูง                        ฝ่ายวิชาการ

๖. ด.ญ.กมลวรรณ    แตงตาด                     ฝ่ายวิชาการ

๗. ด.ช.ภูรินทร์        บัตจัตุรัส                      ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

๘. ด.ช.กฤษฎา       ปรังพันธ์                      ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

๙.ด.ญ.จณิสตา       จิตพันธ์                        ฝ่ายอาคารสถานที่

๑๐. ด.ช.นิลพล       หมุนเวียน                     ฝ่ายอาคารสถานที่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-02 15:49:44 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองชีล้อม

นายสุวิทย์ คุ่ยปรัง
นางอุส่าห์ แก้วสอนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,746
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โทรศัพท์: 0810897362 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัชดาภรณ์ หาดสุด โทรศัพท์: 0640307881 อีเมล์: ratchadapornple37@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]