คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

 

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

1. นางสาวเกสรา  ชุมชื่น                        ประธานกรรมการนักเรียน

2. นางสาวทัตพร  จันษร                        รองประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชากร

3. นางสาวกมลฉัตร  กุลหลี                    รองประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

4. นางสาววิสสุตา  เต็งรัง                       รองประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายงบประมาณ

5. นายต้นตระการ  เพชรสุทธิ์                  รองประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

6. นายวิชาฤทธิ์   สุขราช                        กรรมการฝ่ายวิชาการ

7. นางสาวธนัชชา  สีเพ็ญ                      กรรมการฝ่ายวิชาการ     

8. นางสาวภัทริกา  ทองเม่ง                   กรรมการฝ่ายงบประมาณ

9. นางสาวอชิรญาณ์  ปราบโรค              กรรมการฝ่ายงบประมาณ

10. นางสาวณัฐณิชา  ชุมสุด                  กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

11. นายศศิน   ชุมพล                            กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

12. นางสาวเวธิกา   ชัยเพ็ชร                  กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

13. นางสาวลลิตา  สมาธิ                      กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

14. เด็กชายธนภัทร   ชัยณรงค์              กรรมการฝ่ายบริหารทั่วป                  

15. นางสาวภัทรวดี   เรืองรมย์               เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-08 17:16:56 น.

นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นางสาวสมร จันทร์รัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข

นายพิฐิพงศ์ ยวงใย
นายธิติ แกล้วกล้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

22,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]