โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นสน

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนบ้านต้นสน

1.เด็กหญิงสุภาวดี  ปิ่นมี                      ประธานกรรมการ

2.เด็กหญิงสุภานิดา  คงขาว                 รองประธานคนที่ 1

3.เด็กหญิงญาณิศา  ว่องไว                  รองประธานคนที่ 2      

4.เด็กหญิงธนัญญา  คชฤทธิ์                กรรมการ

5.เด็กชายอภิรักษ์  แก้วอุบัติ                 กรรมการ

6.เด็กชายธีระวัฒน์  บัวยฤทธิ์               กรรมการ

7.เด็กหญิงกรชนก  ภคโล                    กรรมการ

8.เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์ทิพย์             กรรมการ

9.เด็กหญิงจิตรดา  มิตรสินลา               กรรมการ

10.เด็กหญิงปิยาพร  เทพประดิษฐ์        กรรมการ

11.เด็กหญิงอทิตยา  เทพชนะ              กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:03:11 น.

ไม่พบข้อมูล
นางจุติมา เส็นหละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางนงนภัส ยศดำ
นางนงพะงา สมุหเสนีโตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 0913179912 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]