โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นสน

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนบ้านต้นสน

1.เด็กหญิงสุภาวดี  ปิ่นมี                      ประธานกรรมการ

2.เด็กหญิงสุภานิดา  คงขาว                 รองประธานคนที่ 1

3.เด็กหญิงญาณิศา  ว่องไว                  รองประธานคนที่ 2      

4.เด็กหญิงธนัญญา  คชฤทธิ์                กรรมการ

5.เด็กชายอภิรักษ์  แก้วอุบัติ                 กรรมการ

6.เด็กชายธีระวัฒน์  บัวยฤทธิ์               กรรมการ

7.เด็กหญิงกรชนก  ภคโล                    กรรมการ

8.เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์ทิพย์             กรรมการ

9.เด็กหญิงจิตรดา  มิตรสินลา               กรรมการ

10.เด็กหญิงปิยาพร  เทพประดิษฐ์        กรรมการ

11.เด็กหญิงอทิตยา  เทพชนะ              กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-05 11:15:42 น.

นางจุติมา เส็นหละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นายชวลิต ชูเรือง
นางนงนภัส ยศดำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,244
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 062-0735133 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]