โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


 • ศุนย์คอมพิวเตอร์
 • Games

 • แบบประเมินผลกิจกรรม
 • กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
  กิจกรรมไหว้ครู 60
  กิจกรรม DLIT
  กิจกรรมกีฬาสี 2560

   

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุธ

 

นายกิตติพันธ์ หนูรักษ์  ประธาคณะกรรมการนักเรียน

นายวีระวุฒิ ช่วยมาก  รองประธาน

นายเพชรคำไพร  ขุนชิต  เลขานุการ

น.ส.สุนิฐา  เลือนจันทร์  ประชาสัมพนธ์

น.ส.จันทิมา ศรีราม  เหรัญญิก

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:49 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางสาวนิตยา อนุวัฒนวงค์
นางทิพวรรณ ชูตรังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]