โรงเรียนบ้านกูวิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกูวิง

 

 

๑. เด็กหญิงยูไวรียะห์             มามะ               ประธานนักเรียน

๒.เด็กหญิงอารีณี                 ดือราเซะ            รองประธานนักเรียน

๓.เด็กหญิงนาซีบะห์              ดาตู                  กรรมการ

๔.เด็กหญิงอาอีเสาะ             ดิงลูกา              กรรมการ

๕.เด็กหญิงรอยฮาน             กะลูแป              กรรมการ

๖.เด็กชายนัสรูดิน                ดือราแม             กรรมการ

๗.เด็กชายฮาเซดร์              วาจิ                   กรรมการ

๘.เด็กหญิงนาวีหม๊ะ             สามะ                 กรรมการ

๙.เด็กหญิงยามีลา               มะดีเยาะ           กรรมการ

๑๐.เด็กหญิงโรสมีนี             ดอเลาะ             กรรมการ

๑๑.เด็กชายมูฮำหมัดฟะห์มี     คอแต           กรรมการ

๑๒.เด็กชายมูฮัมหมัด           แมะอูมา          กรรมการ

๑๓. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน    เจ๊ะเล๊าะ        กรรมการ

๑๔. เด็กชายมูฮัมหมัดนัซโร    บือแน           กรรมการ

๑๕. เด็กหญิงมารีนา             เตะบากง         กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุมิตชัย มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกูวิง

นายอิลยาส กูโน
นายฮาแว ดอเลาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกูวิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฮาแว ดอเลาะ โทรศัพท์: 0862905719 อีเมล์: selingdongbayu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]