คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าด่าน

 

                                    คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนท่าด่าน

1. ด.ช. ซีลาลุดดีน  สาแม                ประธาน

2. ด.ญ. แวฟัฏลีนา  แวซูกาเลาะ     รองประธาน

3. ด.ช. ฮารูน  สาเหาะ                      รองประธาน

4. ด.ญ. สุไฮลา  ปุเต๊ะ                       เลขานุการ

5. ด.ช. อุสมาน  เจ๊ะเต๊ะ                    จราจร

6. ด.ช. อับดุลฮากีม  มะยูแด           จราจร

7. ด.ช. อามะ  สาเหาะ                      จราจร

8. ด.ช. รุสลัน  แวอามะ                    จราจร

9. ด.ญ. มาซีเตาะ  สาแม                  คุมแถว

10.ด.ญ. นูรูลฟิตระห์  สาแม            คุมแถว

11.ด.ญ. พัชรียะห์  เจ๊ะเตะ               คุมแถว

12.ด.ญ. ซูวัยดา  ยูโซะ                     คุมแถว

13.ด.ญ. ไซนุง  ยูโซะ                       คุมแถว

14.ด.ญ. นูรียานา  เจ๊ะอุเซ็ํง              คุมแถว

15.ด.ญ.อนีตา  สาแม                        คุมแถว

1ุ6.ด.ช. ฮัมดี  ขาเร็ง                          คุมแถว

17.ด.ช. อัมรุล  ฮะยีเจะและ              คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

18.ด.ช. อัดนัน  เซ็ง                           คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

19.ด.ญ. ซุลฟา  สาแม                       คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

20.ด.ญ.อลิสดา  อิมัน                         คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

21.ด.ญ.ปารีตา  กาแลซา                   คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

22.ด.ญ.อัสมาฮ์  สาแม                       คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

23.ด.ญ.คอฟฟือเสาะ  แมฮอ             คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

24.ด.ญ.นูรียะห์  แวอามะ                    คุมทำความสะอาดตามอาคารเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 11:56:29 น.

นายมะวี อารง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าด่าน

นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
นางสาวนิกามีละห์ นิเดร์หะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

959
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-5257 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]