โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม

 

๑. เด็กชายอัซรอน หะยีฮามะ                ประธาน

๒. เด็กหญิงซาอีดะห์ โต๊ะตาหยง           รองประธาน

๓. เด็กหญิงอานูรา แนลูแล                    รองประธาน

๔. เด็กหญิงซีฮัม คารี                            เลขานุการ

๕. เด็กหญิงฟิวดาวห์ สาแม                    ปฏิคม

๖. เด็กชายมูฮัมหมัดซาการียา มาหิเละ   กิจกรรมหน้าเสาธง

๗. เด็กหญิงนาเดีย หลังเตนนิ                 กิจกรรมหน้าเสาธง

๘. เด็กชายอานัตดา สะนอ                      ควบคุมแถว

๙. เด็กชายอัดนัน แวสแม                        ควบคุมแถว

๑๐. เด็กหญิงนูรีซัน สุหลง                       ควบคุมแถว

๑๑. เด็กหญิงอาซียะห์ สะนอยานยา          ควบคุมแถว

๑๒. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน หะยีแวสแม  ควบคุมแถว

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นางนิซัลมา นิภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยามูเฉลิม

นายเอกพล ไชยแพทย์
นางอารี อดุลย์อภิมุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: พรรณฤดี นวลเจริญ โทรศัพท์: 0810945753 อีเมล์: pandee013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]