โรงเรียนบ้านท่ายามู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายามู

 

๑.  เด็กหญิงอนินยา    สะแอแม     ประธาน

๒. เด็กชายซัยฟูดิน      ดีนาลี        รองประธาน

๓. เด็กหญิงอัสรียา      สาเมาะ       เหรัญญิก

๔. เด็กหญิงนูรฟาดีญา   บาเหะ      เลขานุการ

๕. เด็กหญิงสุไรดา       สแลแม      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

๖. เด็กหญิงนิซามีเราะห์   ดีแม       รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

๗. เด็กหญิงนูรวานี         อาแว      ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

๘. เด็กชายอัสรี             เจะโส๊ะ   หัวหน้าฝ่ายสถานที่

๙. เด็กชายอามีรุน          สะแลแม   รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

๑๐. เด็กชายอานูวา       สุหลง        ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

๑๑. เด็กหญิงสีตี          สะแลแม     หัวหน้าประชาสัมพันธ์

๑๒. เด็กหญิงรุสนา     บัดรี             รองหัวหน้าประชาสัมพันธ์

๑๓. เด็กหญิงญาดา    เจะแว           หัวหน้าอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๑๔. เด็กหญิงนุรอัสมี   มะหาจิ        รองอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๑๕.  เด็กชายมุสลิม     ดอเลาะ       สารวัตรนักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-02 14:32:22 น.

นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ายามู

นางสาวอัสมียะห์ ตาเละ
นายอัสมีน มาลอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthayamoo_2558@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัสมียะห์ ตาเละ โทรศัพท์: 0849644837 อีเมล์: asmeeas@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]