โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คิวอาร์โค๊ด

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

 

 พันธกิจ

                จัด ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค   

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพบนมาตรฐานวิชาชีพ   

4. สถานศึกษามีความพร้อมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล

5. ผู้เรียนและบุคลากร มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 08:08:23 น.

นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางสาวสุชานัน พัชโรรส
นางอรอนงค์ สุดใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029855622 อีเมล์: chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ประภาวิทย์ โทรศัพท์: 0840249691 อีเมล์: zixzax_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]