โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

 

1.พัฒนาระบบการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
2.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยและวิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5.นำเทคโนโลยีใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน
6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอกให้เอื้อต่อการจัดการหเรียนการสอน
7.ส่งเสริมนักเรียนด้านอาชีพ ดนตรี กีฬา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเสนาะ ตั้งทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

นายบุญเลิศ ประสพภักตร์
นายปริญ ศรีสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,694
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35 77-3319 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันยุมา กสิกิจ โทรศัพท์: 0823658941 อีเมล์: mai-2912@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]