พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

 

                                                         พันธกิจ

    ๑.  จัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก

    ๒. พัฒนาผู้เรียนสุ๋มาตรฐานอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

    ๓. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:15:58 น.

ไม่พบข้อมูล
นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

นายพงษ์ศักดิ์ โวหาร
นางสาวภรภัทร เทศารินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0871210710 อีเมล์: watkasang10140167@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทาวัชร บัวบุศย์ โทรศัพท์: 0927651404 อีเมล์: sutawat_987@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]