โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)

 

“ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-26 13:09:01 น.

นายมนัส บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)

นางสุพรรษา ประทับศักดิ์
นางสาวสุปรียา ป้องป้อม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036731708 อีเมล์: jaofaw@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรษา ประทับศักดิ์ โทรศัพท์: 0936562418 อีเมล์: ่jaofaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]