โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

 

พันธกิจ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พัฒนาผู้บริหาร – ครู มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า)

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-09 10:32:17 น.

นายเล็ก ชนะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งเกตุ

นางสาวธนพร สว่างอารมณ์
นางสาวประกายดาว เกษะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036670648 อีเมล์: banphongket@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ วงศ์อ่อนตา โทรศัพท์: 0869494515 อีเมล์: wisanu_w@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]