พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม

 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาระบบบริหารให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-04 17:39:34 น.

นายวิชัย ยอดปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางคล้าพิทยาคม

นางเพ็ชรินทร์ อาฒยะพันธุ์
นางสาวณัฐทยา นวไตรลาภสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,389
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]