โรงเรียนพรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนพรพิทยาคม

 

     พันธกิจ  :

                       1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                       2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                       3.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

                       4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                       5.เสริมสร้างให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                       6.ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-23 13:50:24 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรพิทยาคม

นางสาวรุ่งลาวรรณ ไขวิเชียร
นางสาวศวัสมน รัตนพงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-082536 อีเมล์: pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร วิชาชัย โทรศัพท์: 0820628972 อีเมล์: am_nuay2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]