โรงเรียนพรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนพรพิทยาคม

 

     พันธกิจ  :

                       1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                       2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                       3.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

                       4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                       5.เสริมสร้างให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                       6.ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรพิทยาคม

นางสาวกรวรรณ จำปา
นางสาวรุ่งลาวรรณ ไขวิเชียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,415
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร วิชาชัย โทรศัพท์: 0910503914 อีเมล์: am_nuay2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]