โรงเรียนบ้านมะค่างาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านมะค่างาม

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-20 08:37:01 น.

นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะค่างาม

นายชนธีร์ วนกลาง
นางราตรี สุดโสมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมะค่างาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-082540 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรี กิจเชิดชู โทรศัพท์: 0878802743 อีเมล์: kruu_ning@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]