โรงเรียนบ้านยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านยาง

 

๑. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  และเตรียมพร้อมสู่ประชามคมอาเซียน

๒.  พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอ

๔.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัย  สะอาดร่มรื่น  และสวยงาม

๕.  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:37:15 น.

ไม่พบข้อมูล
นายทองคูณ นามสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาง

นางสายพิณ เบ้าทอง
นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,845
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590185 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยมงคล อนันทะศิลป์ โทรศัพท์: 0901097402 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]