โรงเรียนบ้านไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เป้าประสงค์

1.จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ(ได้/ตาม )มาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความโดดเด่นของสถานศึกษา สุภาพอ่อนน้อม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา รักษ์ความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา รำวงมาตรฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 10:37:09 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นายเทพพิทักษ์ สายศร
นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,303
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045409712 อีเมล์: saiubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทยา สุยังกุล โทรศัพท์: 0852042334 อีเมล์: Saiubon3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]