• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เป้าประสงค์

1.จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ(ได้/ตาม )มาตรฐานการศึกษา

2.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความโดดเด่นของสถานศึกษา สุภาพอ่อนน้อม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา รักษ์ความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา รำวงมาตรฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 12:30:45 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนุกูล ชราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง
นายเทพพิทักษ์ สายศรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,914
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045409712 อีเมล์: saiubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนุกูล ชราศรี โทรศัพท์: 0856386080 อีเมล์: nugooncharasri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]