โรงเรียนบ้านคำไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านคำไหล

 

1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖

2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. บริหารจัดการตามนโยบายโดยยึดหลักธรรมภิบาล

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-09 14:43:28 น.

นายทศวรรษ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำไหล

นายแสงอาทิตย์ ศุภษร
นายสุรชัย อัศฤกษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,061
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370697 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทศวรรษ สายแวว โทรศัพท์: 0810623261 อีเมล์: tosawatsai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]