• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านป่าเลา

 

 

พันธกิจ

       1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       2.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       3.ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เป้าประสงค์

      1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทุกคนอย่างมีคุณภาพ

      2.ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภราดร ดำกฤษฎา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าเลา

นางสาวนิตยา จีนชำนิ
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,436
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]