ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ปฏิทินโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

ระบบจัดการเมล
ระบบบริหารจัดการ
รวมเว็บคุณครู

คุณครูภูผาภูมิ

คุณครูประภาศรี

คุณครูณัฏฐกิตา

แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ


เว็บที่ใช้งานบ่อย

ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์ม
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์

4. ส่งเสริมให้ผูู้เรียนใช้สื่อ IT ที่หลากหลาย

5. ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

6. ส่งเสริมให้มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ผู้เรียนทุกคนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

4. ผู้เรียนใช้สื่อ IT ที่หลากหลาย

5. ให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

6. ให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-15 11:08:04 น.

นายปิยพงศกร ระดามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

นางสาวนัทติยา เชียรพลแสน
นางจิรัชญา สิงห์อุดม

ผลงานโดดเด่น


ผลงานของโรงเรียนฯ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

 

รายชื่อนักเรียน

โครงการของโรงเรียน

โรงเรียนเพื่อนบ้าน
ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผลงานครู

คุณครูภูผาภูมิ
คุณครูจิรัชญา
คุณครูประภาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,659
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]