พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

 

พันธกิจของโรงเรียน

1.  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น

2.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบที่ครูและชุมชนมีส่วนร่วม

3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในยุคปฏิรูปการศึกษา

4.  พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสังคม

6.  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นครูและนักเรียนให้เป็นผู้ใช้และผู้ผลิต

7.  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพภายในตามความพร้อม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 11:34:42 น.

ไม่พบข้อมูล
นายทศพร ไชยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยาคาร

นางฤดี สุตะนันท์
นางสุพัตรา ลันนันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaardkhonkaen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.ทศพร ไชยชนะ โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]